• พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาน ประจำปี2563 แก่บุคลลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

  • รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระดับดีมาก Plus โครงการ Green & Clean Hospital กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  • ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พรประสิทธิ์ จันทระ

    ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พรประสิทธิ์ จันทระ

    ได้รับรางบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการจักษุจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

:: อ่านข่าวทั้งหมด ::
:: อ่านข่าวทั้งหมด ::