red_arrow    ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
red_arrow    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเละเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานแผนเเละพัฒนาคุณภาพ) และตำเเหน่งคนงาน(ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง)…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
red_arrow    ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้เเละเข้ารับการขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำเเหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
red_arrow    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเละเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำเเหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
red_arrow    ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เเละ ตำแหน่งคนงาน ตำเเหน่งละ 1 อัตรา…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
red_arrow    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำเเหน่ง นักรังสีการเเพทย์ปฏิบัติการ…

red_arrow    จังหวัดนราธิวาสโดยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส…new_icon
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
red_arrow    จังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องจี้ตัดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก…new_icon
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
red_arrow    จังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโมบายทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก…new_icon
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

D

หลีกเลี่ยงการตั้งเงื่อนไขกับตัวเองและคนอื่น ถ้าจะเริ่มทำอะไรที่เห็นว่าดีและมีคุณค่าด้วยตัวเองได้ก็ควรเริ่มลงมือทำทันทีโดยไม่ต้องตั้งเงื่อนไขว่าคนอื่นจะมาทำร่วมกับเราด้วยการรอเป็นการเสียโอกาส การลงทุนทำทันทีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งต้นทุนต่ำและมีเวลาเก็บเกี่ยวยาวนานกว่าBanner


Re Accreditation survey 2557

การเเข่งขันกีฬาสาธารสุข 2557

visit


visit-kolok

From The Blog