red_arrow    ขอเชิญร่วม มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ funrun58 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก วันที่ 19 กันยายน 2558 สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 073-614444


red_arrow    มหกรรม ครบรอบ 52 ปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พบกับบกิจกรรมมากมายได้ที่นี่ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 25587


red_arrow    ประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านอาหารประเภทต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


red_arrow    โครงการอบรมความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก… 


red_arrow    โครงการประกวดผลงานคุณภาพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมพรุประกาย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก… 


red_arrow    โรพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับดีเด่นฯ … 

red_arrow    ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้รับการคัดเลือกได้เป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ new_icon


red_arrow    ประกาศ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ขยายเวลา รับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๒๓๓๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 1 ตำแหน่ง จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 new_icon


red_arrow    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานเลขานุการ) จำนวน 1 อัตรา new_icon


red_arrow    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ


red_arrow    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข


red_arrow    ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี ยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)


red_arrow  ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี จำนวน 11 รายการ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

red_arrow  ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำเจ้าหน้าที่ (X-ray) จำนวน 1 รายการ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 


red_arrow  ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 


red_arrow  ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ อุปกรณ์ระบบ Fire wall จำนวน 1 ระบบ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 


red_arrow  ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Defibrillator จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

หลีกเลี่ยงการตั้งเงื่อนไขกับตัวเองและคนอื่น ถ้าจะเริ่มทำอะไรที่เห็นว่าดีและมีคุณค่าด้วยตัวเองได้ก็ควรเริ่มลงมือทำทันทีโดยไม่ต้องตั้งเงื่อนไขว่าคนอื่นจะมาทำร่วมกับเราด้วยการรอเป็นการเสียโอกาส การลงทุนทำทันทีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งต้นทุนต่ำและมีเวลาเก็บเกี่ยวยาวนานกว่าbanner_helth3
bananaกินกล้วย…ไม่กล้วยอย่างที่คิด?
กล้วย อุดมด้วยน้ำตาลธรรมชาติ 3 ชนิด คือ ซูโครส ฟรุคโทส และกลูโคสรวมกับเส้นใยและกากอาหาร กล้วยจะช่วยเสริมเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายทันทีทันใดแก้อาการเหนื่อย…


Kw4E0ZMxh2Rp21AV33GFมังคุดทำลายเซลล์มะเร็ง?
ใครที่ชอบทานมังคุด ทราบหรือไม่ว่า มังคุดก็สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ วันนี้เกร็ดความรู้มีเรื่องนี้มาบอกกัน…                       


happy-babyวิธีสร้างความสุข…เริ่มได้ด้วยตัวของเราเอง
วิธีการสร้างความสุข เริ่มได้จากตัวเราอย่างไร?

banner_helth2
Ebola-01รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก
สัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 13 – 19 ตุลาคม ๒๕๕๗)                           


corona-022รายงานประเมินสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ในแถบตะวันออกกลาง
ประจำสัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 13 – 19 ตุลาคม ๒๕๕๗)                      


Mers03แนวทางการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus: MERS-CoV) ในประเทศไทย(ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2557)


Banner