red_arrow    วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดมหกรรมสุขภาพ 51 ปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก…new_icon


red_arrow    เมื่อวันที่ 28-29 พฤษถาคม 2557 ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดมหกรรมประกวดงานคุรภาพ ประจำปี 2557 “บริการด้วยใจ ใส่ใจคุณภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย”


red_arrow    คลีนิกสูติ-นรีเวชกรรม(ANC) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก เพื่อดูเเล ป้องกันเเละสอนวิธีในการดูเเลให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งปากมดลุก


red_arrow    ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเเละท่านเเม่ทัพ พร้อมด้วยคณะเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายเเดนใต้


red_arrow    โครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เเก้วตาเทียม เทิดพระเกียรติฯ…

red_arrow    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานเลขานุการ)…new_icon


red_arrow    ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา…new_icon


red_arrow    ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานเลขานุการ) จำนวน 1 อัตรา…


red_arrow    ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคาวเงินบำรุง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในตำแหน่งพี่เลี้ยง(ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 อัตรา…


red_arrow    ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งช่างไฟฟ้า(ปฏิบัติงานช่างเครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 อัตรา…


room_bannerขอประวัติการรักษาร้องเรียนออนไลน์บริการนัดผู้ป่วยออนไลน์

หลีกเลี่ยงการตั้งเงื่อนไขกับตัวเองและคนอื่น ถ้าจะเริ่มทำอะไรที่เห็นว่าดีและมีคุณค่าด้วยตัวเองได้ก็ควรเริ่มลงมือทำทันทีโดยไม่ต้องตั้งเงื่อนไขว่าคนอื่นจะมาทำร่วมกับเราด้วยการรอเป็นการเสียโอกาส การลงทุนทำทันทีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งต้นทุนต่ำและมีเวลาเก็บเกี่ยวยาวนานกว่า

Banner

From The Blog