Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานโดยพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMSELLA) จำนวน 1 เครื่อง

:: เอกสารประกาศจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานโดยพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)

:: เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้นฯ ดาวน์โหลด  

Read More »

แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

:: บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด :: ประกาศสำนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

:: บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งฯ ดาวน์โหลด :: คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

:: บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงฯ ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงฯ ดาวน์โหลด :: หนังสือจัดสรรงบประมาณ-เงินบำรุง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »