Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 20)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2561 แผนปฏิบัติการ(โครงการ 2561) แผนงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ ปี 2561 แผนงบค่าเสื่อมหน่วยบริการ 80% ปี 2561 และ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี

สรุปแผนงบลงทุน-เงินนอกงบประมาณ 2561-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   :: File [PDF] ดาวน์โหลด สรุปแผนงบลงทุน-เงินนอกงบประมาณ 2561-ครุภัณฑ์สำนักงาน   :: File [PDF] ดาวน์โหลด สรุปแผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1-5 ปี 2561.4-โครงการ   :: …

Read More »

ตารางงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูง (On Line Hemodiafiltration) จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียด : [รายละเอียด… ]

Read More »

ตารางงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

รายละเอียด : [รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

         ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ร่วมระดับจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2559 -2560 ดังรายการต่อไปนี้ รายละเอียด : [รายละเอียด… ] หมายเหตุ :*กรุณาส่งใบเสนอราคาและตัวอย่างตามที่ระบุ มาที่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 ภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 Sure …

Read More »

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

         ด้วยจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป จำนวน 342 รายการ ของโรงพยาบาลสุไหงงโก-ลก ตามบัญชีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียด : [รายละเอียด… ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough …

Read More »

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี จำนวน 11 รายการ

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 14 สิงหาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 26 สิงหาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำเจ้าหน้าที่ (X-ray) จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 14 สิงหาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 26 สิงหาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »