• นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567

    นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567

    ยกระดับ 30 บาท พลัง Quick Win 100 วัน

  • คณะกรรมการจริยธรรม

    คณะกรรมการจริยธรรม

  • พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาน ประจำปี2563 แก่บุคลลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

  • รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระดับดีมาก Plus โครงการ Green & Clean Hospital กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

:: อ่านข่าวทั้งหมด ::
:: อ่านข่าวทั้งหมด ::