• นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567

  นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567

  ยกระดับ 30 บาท พลัง Quick Win 100 วัน

 • พิธีเปิด คลินิกโทรเวช (TELEMEDICINE)

  พิธีเปิด คลินิกโทรเวช (TELEMEDICINE)

  ณ.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

 • คณะกรรมการจริยธรรม

  คณะกรรมการจริยธรรม

 • พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาน ประจำปี2563 แก่บุคลลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

 • รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระดับดีมาก Plus โครงการ Green & Clean Hospital กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

:: อ่านข่าวทั้งหมด ::
:: อ่านข่าวทั้งหมด ::