ตารางตรวจ OPD โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


ภาคเช้า เวลา 8.00 - 12.00 น.

:: คลีนิกตรวจโรคทั่วไป [OPD GP] :: คลีนิกเบาหวาน
:: คลีนิกบริการโรคเด็ก :: คลีนิกศัลยกรรม
:: คลีนิกกระดูกและข้อ :: คลีนิกตา
:: คลีนิกตรวจครรภ์/รับฝากครรภ์ :: คลีนิกนรีเวชกรรม
:: คลีนิกแผนไทย

ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.

:: คลีนิกวางแผนครอบครัว / ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม :: คลีนิกแผนไทย
:: คลีนิกบริการสุขภาพเด็กดี [ฉีดวัคซีน]

ภาคเช้า เวลา 8.00 - 12.00 น.

:: คลีนิกตรวจโรคทั่วไป [OPD GP] :: คลีนิกเบาหวาน
:: คลีนิกบริการโรคเด็ก :: คลีนิกศัลยกรรม
:: คลีนิกกระดูกและข้อ :: คลีนิกตา
:: คลีนิกตรวจครรภ์/รับฝากครรภ์ :: คลีนิกแผนไทย

ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.

:: คลีนิกวางแผนครอบครัว / ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม :: คลีนิกแผนไทย
:: คลีนิกพัฒนาการเด็ก :: คลีนิกความดันโลหิต [คุมไม่ได้]

ภาคเช้า เวลา 8.00 - 12.00 น.

:: คลีนิกตรวจโรคทั่วไป [OPD GP] :: คลีนิกนรีเวชกรรม
:: คลีนิกบริการโรคเด็ก :: คลีนิกศัลยกรรม
:: คลีนิกกระดูกและข้อ :: คลีนิกตา
:: คลีนิกตรวจครรภ์/รับฝากครรภ์ :: คลีนิกนรีเวชกรรม
:: คลีนิกแผนไทย คลีนิกชะลอไตเสื่อม

ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.

:: คลีนิกวางแผนครอบครัว / ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม :: คลีนิกแผนไทย
คลีนิกหอบ,ไทรอยด์,ปอดอดตันเรื้อรัง

ภาคเช้า เวลา 8.00 - 12.00 น.

:: คลีนิกตรวจโรคทั่วไป [OPD GP] :: คลีนิกศัลยกรรม
:: คลีนิกกระดูกและข้อ :: คลีนิกวัณโรค
:: คลีนิกตรวจครรภ์/รับฝากครรภ์ :: คลีนิกบริการโรคเด็ก
:: คลีนิกแผนไทย ::
:: คลีนิกพฤหัสเช้า ::

ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.

:: คลีนิกวางแผนครอบครัว / ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม :: คลีนิกแผนไทย
:: คลีนิกหัวใจ

ภาคเช้า เวลา 8.00 - 12.00 น.

:: คลีนิกตรวจโรคทั่วไป [OPD GP] :: คลีนิอายุรกรรม
:: คลีนิกตรวจครรภ์/รับฝากครรภ์ :: คลีนิกแผนไทย

ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.

:: คลีนิกวางแผนครอบครัว / ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม :: คลีนิกแผนไทย
:: คลีนิกบริการสุขภาพเด็กดี [ฉีดวัคซีน]