Home / เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารทุกฉบับจะเข้ารหัส ผู้ใช้อยากทราบรหัสผ่านถามได้ ใน LINE โรงพยาบาลหรือหัวหน้างาน ห้ามบอกคนภายนอก

เอกสารที่ส่ง สรพ.ไปแล้ว

# ชื่อเอกสาร คลิกตรงนี้
1 Hospital Profile Download
2 Clinical Tracer Highlight ศัลยกรรม Download

HA Update

# ชื่อเอกสาร  คลิกตรงนี้
1 HA Update 2013 Download
2 HA Update 2012 Download
3

SPA

# ชื่อเอกสาร คลิกตรงนี้
1 SPA (Part I) Download
2 SPA (Part I) in Action Download
3  SPA (Part III) Download
3 SPA (Part III) in Action Download