กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กินอยู่อย่างไรห่างไกล stroke ณ ชุมชนทรายทอง


        วันที่ 20 กันยายน 2562  ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและงานรักษาพยาบาลชุมชน ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กินอยู่อย่างไรห่างไกลstroke ณ ชุมชนทรายทอง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส