ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


      ด้วยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะว่างในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]

ใบสมัคร : [ ดาวน์โหลด … ]