Home / ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวนและตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งคนสวน และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : …

Read More »

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกรและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »