Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 30)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าพนักงานเวชสถิติและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 3 ตำแหน่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม    [ รายละเอียด …] ดาวน์โหลดใบสมัคร    [ ใบสมัคร …]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด,ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวนหลายอัตรา ดังนี้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ตำแหน่งละ 2 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 …

Read More »

ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก,ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งต่อไปนี้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์           จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก                …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหนักงานการเงินและบัญชีอาวุโสกลุ่มการเงิน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม),นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม),นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล),ผู้ช่วยเภสัชกร,พนักงานเปล

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในรอบที่3 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในรอบที่2 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม),นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม),นักสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบในรอบที่2 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »