Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 10)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในรอบที่2 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ตำแหน่งพนักงานทั่วไปและตำแหน่งพนักงานซักฟอก

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ตำแหน่งพนักงานทั่วไปและตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 8 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงาน กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิค) จำนวน …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วันเวลาและสถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเภสัชกรและตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเภสัชกรและตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 3 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเภสัชกรและเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น …

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »