Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 10)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานซักฟอก),ตำแหน่งพนักงานเปลและตำแหน่งคนสวน

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ(สัมภาษณ์) ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานซักฟอก),ตำแหน่งพนักงานเปลและตำแหน่งคนสวน จำนวน 4 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา …

Read More »

ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จากวันที่ 1 เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2566

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จากวันที่ 1 มีนาคม 2566 >> เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2566

Read More »