ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]