ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งคนสวนและตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]