ประกาศขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566


ลิงค์ประกาศรับสมัคร  https://kolokhospital.com/10693