ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]