ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด …]