ประกาศ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้

  • ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
:: เอกสารประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มขอย้าย ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มขอโอน ดาวน์โหลด