Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 50)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิขึ้นบัญชีตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านข้อสอบปรนัยและอัตนัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ลำดับที่1 นางสาวฮายาตี มามะ เลขที่สอบ 01 ลำดับที่2 นายมูฮัมหมัดนัสรู เจ๊ะเล๊ะ เลขที่สอบ 07 ลำดับที่3 นางสาวฐิติกุล …

Read More »

ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลุกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ(สอบปฏิบัติ) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานเปล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์(60/40) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา

          ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบภาคปฏิบัติ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์(60/40) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »