ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร


อ่านระเลียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]