ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการ


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 ปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการ

:: ปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด