ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1(สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]