ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]