Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 31)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรอบที่2 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม),นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม),นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล),พนักงานบัตรรายงานโรค,ผู้ช่วยเภสัชกร,พนักงานเปล

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานความทำความสะอาด

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม),นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม),นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล),พนักงานบัตรรายงานโรค,ผู้ช่วยเภสัชกร,พนักงานเปล

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา …

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักวิชาการสธารณสุข(เวชสถิติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสี และตำแหน่งพนักงานบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 …

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »