Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 5)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา

ด้วย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา นั้น หากมีข้าราชการที่ประสงค์จะขอย้าย/ขอโอนไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นใบขอย้าย/ขอโอน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ :: แบบฟอร์มขอโอน ดาวน์โหลด …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »