ประกาศรายชื่อ วันเวลา สถานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]