ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธาณสุข(แพทย์แผนจีน) ไปจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567


รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร : [ รายละเอียด … ]