Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 2)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : …

Read More »

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกรและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งคนสวน

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวาลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งคนสวน

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งคนสวน จำนวน 7 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงานงานประกันสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา …

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเภสัชกรและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) จำนวน 2 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเภสัชกรและนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »