โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมบรรยาย เรื่องสุขภาพตา ในวันต้อหินโลก


         วันที่ 26 มีนาคม 2562 นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มอบให้ นพ.สรรพงศ์ เจียมสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา บรรยาย เรื่องสุขภาพตาใน “วันต้อหินโลก” พร้อมทั้ง มีการให้บริการวัดความดันตา และการหยอดตาที่ถูกต้อง โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสุไหงโก-ลก ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเทสบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส