การช่วยชีวิตขั้นพื้นบาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)


        วันที่ 31 มีนาคม 2562 นพ.จรุงวิทย์ ปลื้มเปรมจิต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับทีมพยาบาลห้องฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกเป็นวิทยากรในการสอนช่วยชีวิตเบื้องต้น เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นบาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ณ สวนสาธารณะสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จะมีการติดตั้งเครื่อง AED ติดทั่วในเขตพื้นที่ชุมชน เช่น ธนาคาร สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ วัด มัสยิด รพ.สต. และสวนสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 33 ตัว