ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยงานทันตกรรม (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสุงเสริมสุขภาพตำบล)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]