สรพ.เยี่ยมสำรวจ ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


             วันที่ 8 มกราคม 2562 นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลก นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พร้อมทั้งนำทีม ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ รับการตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey) โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย ชูเมือง อาจารย์วรวรรณ ใหญ่มาก จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) ผู้เยี่ยมสำรวจ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก