ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์(60/40) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]