ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบภาคปฏิบัติ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]