โครงการอบรมยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2563


     โครงการอบรมยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก