ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานโดยพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMSELLA) จำนวน 1 เครื่อง


:: เอกสารประกาศจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานโดยพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด