ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]