Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 5)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบถามราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง สอบถามราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบถามราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้…อ่านต่อเพิ่มเติม Sure thing you’ve seen the articles saying …

Read More »

สอบถามราคาซื้อโมบายทันตกรรมเคลื่อนที่

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง สอบถามราคาซื้อเครื่องจี้ตัดไฟฟ้า จังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบถามราคาซื้อโมบายทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้…อ่านต่อเพิ่มเติม Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting …

Read More »

สอบถามราคาซื้อเครื่องจี้ตัดไฟฟ้า

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง สอบถามราคาซื้อเครื่องจี้ตัดไฟฟ้า จังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบถามราคาซื้อเครื่องจี้ตัดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้…อ่านต่อเพิ่มเติม Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting …

Read More »