Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 5)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นกระเบื้องจำนวน 1 รายการ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 9 มิถุนายน 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 22 มิถุนายน 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 9 มิถุนายน 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 22 มิถุนายน 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสอง จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 4 มิถุนายน 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 15 มิถุนายน 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องดึงคอดึงหลัง จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 4 มิถุนายน 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 15 มิถุนายน 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบถามราคาจ้าง ทำแขวนลอกเปลี่ยนลวดสลิงขับลิฟท์ ขนาด 13 มิล จำนวน 4 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 8 พฤษภาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 21 พฤษภาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 8 พฤษภาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 21 พฤษภาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีต จำนวน 4 แห่ง

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 8 พฤษภาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 21 พฤษภาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 13 รายการ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 8 พฤษภาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 21 พฤษภาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องnbsp;การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ         ด้วยจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป จำนวน 644 รายการ ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีการขายทอดตลาด [อ่านรายละเอียดต่อ…] Sure thing you’ve seen the articles saying that not …

Read More »

ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนพื้นกระเบื้อง

[warning_box]จังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเปลี่ยนพื้นกระเบื้อง จำนวน 1 รายการ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก [/warning_box] [อ่านรายละเอียดต่อ…] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »