Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 5)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำเจ้าหน้าที่ (X-ray) จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 14 สิงหาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 26 สิงหาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำเจ้าหน้าที่ (X-ray) จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 14 สิงหาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 26 สิงหาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 10 กรกฎาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 27 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์ระบบ Fire wall จำนวน 1 ระบบ

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 10 กรกฎาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 27 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Defibrillator จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 10 กรกฎาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 27 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Defibrillator จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 10 กรกฎาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 27 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศสอบราคาซื้อเตียงหมุนปรับระดับแบบ 3 ไก จำนวน 6 เตียง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 9 กรกฎาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 23 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศสอบราคาซื้อ Ultra Sound จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 9 กรกฎาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 23 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศสอบราคาซื้อ Microdrive จำนวน 1 ชุด ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 9 กรกฎาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 23 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 7 กรกฎาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 21 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »