ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)


:: เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้นฯ ดาวน์โหลด