Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 19)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตราโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ : [รายละเอียด… ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 23 ธันวาคม …

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศขยายเวลาการรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

:: เอกสารประกาศขยายเวลารับสมัคร ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มขอย้าย ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มขอโอน ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา :: เอกสารประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด …]

Read More »