ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]