Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 3)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา

ด้วย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา นั้น หากมีข้าราชการที่ประสงค์จะขอย้าย/ขอโอนไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นใบขอย้าย/ขอโอน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ :: เอกสารประกาศรับสมัคร …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานซักฟอก),ตำแหน่งพนักงานเปลและตำแหน่งคนสวน

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ(สัมภาษณ์) ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานซักฟอก),ตำแหน่งพนักงานเปลและตำแหน่งคนสวน จำนวน 4 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา …

Read More »

ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »