Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 23)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 7 กรกฎาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 21 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 16 มิถุนายน 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 1 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจโพรงจมูก จำนวน 1 กล้อง

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 16 มิถุนายน 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 1 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างยิงเลเซอร์รักษาโรคต้อหินและเบาหวานขึ้นตา จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 16 มิถุนายน 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 1 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นกระเบื้องจำนวน 1 รายการ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 9 มิถุนายน 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 22 มิถุนายน 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 9 มิถุนายน 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 22 มิถุนายน 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสอง จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 4 มิถุนายน 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 15 มิถุนายน 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องดึงคอดึงหลัง จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 4 มิถุนายน 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 15 มิถุนายน 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบถามราคาจ้าง ทำแขวนลอกเปลี่ยนลวดสลิงขับลิฟท์ ขนาด 13 มิล จำนวน 4 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 8 พฤษภาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 21 พฤษภาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียด : [รายละเอียด… ] วันที่เริ่ม : [ 8 พฤษภาคม 2558 ] วันที่สิ้นสุด : [ 21 พฤษภาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »