Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 25)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเเต่งกาย จำนวน 5 รายการ

[warning_box]จังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้แก่[/warning_box] [list type=’arrow2′] 1.เสื้อกาวน์ผ้าสีเขียว จำนวน 80 ตัว 2.เสื้อกาวน์กันน้ำสีเขียว จำนวน 100 ตัว 3.ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่(แพทย์,พยาบาลของห้องผ่าตัด) จำนวน 24 …

Read More »

สอบถามราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง สอบถามราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบถามราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้…อ่านต่อเพิ่มเติม Sure thing you’ve seen the articles saying …

Read More »

สอบถามราคาซื้อโมบายทันตกรรมเคลื่อนที่

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง สอบถามราคาซื้อเครื่องจี้ตัดไฟฟ้า จังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบถามราคาซื้อโมบายทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้…อ่านต่อเพิ่มเติม Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting …

Read More »

สอบถามราคาซื้อเครื่องจี้ตัดไฟฟ้า

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง สอบถามราคาซื้อเครื่องจี้ตัดไฟฟ้า จังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์จะสอบถามราคาซื้อเครื่องจี้ตัดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้…อ่านต่อเพิ่มเติม Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting …

Read More »