Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 2)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2

:: รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อเครื่องฟอกไตแบบพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง

:: เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องฟอกไตแบบพิเศษ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA.

:: เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด  

Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบค่าเสื่อม)

:: รายงานแผนงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 เครื่อง

:: เอกสารผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 199 รายการ (199 ชิ้น)

:: เอกสารประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »