Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 2)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารโครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้และโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

โครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้   [รายละเอียด …] โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ [รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 17 รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสิ่งก่อสร้าง [รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงคลอดไฟฟ้า เครื่องคัดกรองการได้ยินและเตียงประดับ 3ไก รายการละ 1

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ  [รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องผ่านกล้องระบบวิดิทัศน์ และ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมาก รายการละ 1 ชุด

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  [รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ และ เครื่อง NST รายการละ 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  [รายละเอียด …]

Read More »