Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 2)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 17 รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสิ่งก่อสร้าง [รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงคลอดไฟฟ้า เครื่องคัดกรองการได้ยินและเตียงประดับ 3ไก รายการละ 1

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ  [รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องผ่านกล้องระบบวิดิทัศน์ และ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมาก รายการละ 1 ชุด

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  [รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ และ เครื่อง NST รายการละ 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  [รายละเอียด …]

Read More »

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2561 แผนปฏิบัติการ(โครงการ 2561) แผนงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ ปี 2561 แผนงบค่าเสื่อมหน่วยบริการ 80% ปี 2561 และ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี

สรุปแผนงบลงทุน-เงินนอกงบประมาณ 2561-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   :: File [PDF] ดาวน์โหลด สรุปแผนงบลงทุน-เงินนอกงบประมาณ 2561-ครุภัณฑ์สำนักงาน   :: File [PDF] ดาวน์โหลด สรุปแผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1-5 ปี 2561.4-โครงการ   :: …

Read More »