Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 58)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานเลขานุการ) และตำแหน่งพนักงานเปล

[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานเลขานุการ) 1 อัตรา อ่านต่อคลิกดาวน์โหลดไฟล์…] [ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา อ่านต่อคลิกดาวน์โหลดไฟล์…] Sure thing you’ve seen the articles saying that …

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

[ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 1-10 เมษายน 2558 ในวันเวลาราชการ …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

[ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งช่างสี ตำแหน่งละ 1 อัตรา…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 1-10 เมษายน 2558 ในวันเวลาราชการ …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

        ตามประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มีนาคม นั้น         ปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าว โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดังนี้ …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา

        ตามประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2558 เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 มีนาคม นั้น         ปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าว โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดังนี้ …

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

[ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งละ 1 อัตรา อ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ …

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่งคนงาน(ปฏิบัติงานสวนและสนาม)

[ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่งคนงาน(ปฏิบัติงานสวนและสนาม) ตำแหน่งละ 1 อัตรา…..] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2558 …

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานประกันสุขภาพ)

[ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานประกันสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา คลิกอ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 15-26 ธันวาคม 2557 ในวันเวลาราชการ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

[ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล คลิกอ่านต่อเพิ่มเติม…] [ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คลิกอ่านต่อเพิ่มเติม…] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานแพทย์และรังสีเทคนิค

[ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา คลิกอ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 4-19 ธันวาคม 2557 ในวันเวลาราชการ [/error_alert] …

Read More »