Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 59)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานธุรการ)

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด : [รายละเอียด… ] เปิดรับสมัครวันที่ : [ 15 กรกฎาคม 2558 ] ถึง : [ 29 กรกฎาคม 2558 ] ในวันและเวลาราชการ Sure thing you’ve seen …

Read More »

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านอาหารประเภทต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ดังนี้ รายละเอียด : [รายละเอียด… ] เปิดรับสมัครวันที่ : [ 6 กรกฎาคม 2558 ] ถึง : [ 24 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

[ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา อ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 29-10 กรกฎาคม 2558 ในวันเวลาราชการ …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก(ปฏิบัติงานหน่วยงานซักฟอก)

[ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานซักฟอก(ปฏิบัติงานหน่วยงานซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา อ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 15-24 มิถุนายน 2558 ในวันเวลาราชการ …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานเลขานุการ) และตำแหน่งพนักงานเปล

[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานเลขานุการ) 1 อัตรา อ่านต่อคลิกดาวน์โหลดไฟล์…] [ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา อ่านต่อคลิกดาวน์โหลดไฟล์…] Sure thing you’ve seen the articles saying that …

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

[ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 1-10 เมษายน 2558 ในวันเวลาราชการ …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

[ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งช่างสี ตำแหน่งละ 1 อัตรา…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 1-10 เมษายน 2558 ในวันเวลาราชการ …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

        ตามประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มีนาคม นั้น         ปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าว โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดังนี้ …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา

        ตามประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2558 เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 มีนาคม นั้น         ปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าว โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดังนี้ …

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

[ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งละ 1 อัตรา อ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ …

Read More »