ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและติดตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2561


ตามประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2561 ในการนี้โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงขอเปลี่นยแปลงกำหนดการดังนี้
          1.ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกไปจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561
          2.เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ จากวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นวันที่ 22 มกราคม 2561
จึงประกาศมาให้มราบโดยทั่วกัน
อ่านรายละเอียดการสมัครสอบ : [รายละเอียด… ]

อ่านรายละเอียดการขยายเวลาเปิดรับสมัคร : [รายละเอียด… ]


ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 8 มกราคม 2561 ] ถึง : [ 22 มกราคม 2561 ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น