Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 41)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณืออมทรัพย์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำกัด จำนวน 1 ตำแหน่ง

             ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำกัด จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำกัด จำนวน 1 ตำหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด … …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ(ภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โณงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์(60/40) ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 3 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์(60/40) ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ [ รายละเอียด …] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก …

Read More »

ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานเปล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »