ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ตำแหน่งละ 2 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

  • ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

รายละเอียด : ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย [ รายละเอียด …]

รายละเอียด : ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด [ รายละเอียด …]