Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 4)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่2(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งคนสวน

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์    จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารสุขทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิอกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

-: พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มพยาธิวิทยาคลีนิค)     [ รายละเอียด … ] -: พนักงานทำความสะอาด    [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) สังกัดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ด้วย คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) สังกัดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก -: เอกสารประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด -: เอกสารประกอบการนับระยะเวลาเกื้อกูล ดาวน์โหลด -: แบบฟอร์มเลื่อนชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด -: ใบสมัครชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานซักฟอก

-: ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ รายละเอียด … ] -: ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ รายละเอียด … ] -: ตำแหน่งพนักงานซักฟอก [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 12 กันยายน 2565] ถึง : [ …

Read More »