Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 4)

ข่าวรับสมัครงาน

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จากวันที่ 1 เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2566

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จากวันที่ 1 มีนาคม 2566 >> เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2566

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ)  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน …

Read More »