Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 4)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักายภาพบำบัดปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:-  [ Download … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 7 มีนาคม 2565] ถึง : [ 11 มีนาคม 2565 ]  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม  [ ดาวน์โหลด … ] ** หมายเหตุ : …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:-  [ Download … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกตำแหน่งพนักงานบริการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:-  [ Download … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:-  [ รายละเอียด … ]

Read More »